Demand manager IT | Rotterdam, Zuid Holland

Locatie: Rotterdam, Zuid Holland
Startdatum: zsm
Duur: vast
Uren per week: 40
Maximum tarief:
Deadline: Z.s.m.
Optie op verlenging: Ja


Doel van de functie
Het doel van de Demand manager IT is de regie voeren vanuit Greenchoice op leveranciers van IT-producten en diensten aan team IT, door van leveranciers duurzame, succesvolle partners voor de eigen organisatie te maken. Hiertoe behoort onder andere het beheer van IT-contracten, licentiebeheer, het beheren van Service Level Agreements en het monitoren op dagelijkse basis van geleverde IT-diensten.
 
 
1.         Leveranciersmanagement               

 • Participeert in een faciliterende en adviserende rol richting de contract owner in RFI en RFP-trajecten t.b.v. het vaststellen van de SLA.
 • Stemt de exitstrategie af (intellectueel eigendom, data migratie, broncode escrow, enz.), indien de relatie met de leverancier eindigt.
 • Bewaakt dat de beoogde voordelen van de afgesloten contracten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden (business cases).
 • Stelt de contractkalender op en bewaakt deze geeft opvolging aan bijbehorende acties of signaleert deze aan de contract owner.
 • Houdt het contract- en SLA-dossier bij.
 • Is verantwoordelijk voor het beheren van de Servicelevel afspraken met de IT-leveranciers en het borgen dat rapportages, op basis van afgesproken KPI’s, periodiek geleverd worden.
 • Borgt de noodzakelijke (inhoudelijke) kennis om de prestaties van de leveranciers te kunnen beoordelen.
 • Draagt zorg voor een adequate en effectieve relatie met de leveranciers.
 • Monitort veranderende behoeften in de organisatie en veranderingen in de (externe) omstandigheden, stelt consequenties vast voor lopende contracten en relaties en vertaalt deze naar verbetervoorstellen.
 • Beoordeelt leveranciers periodiek en op systematische wijze (vendorrating) of zij aan de eisen blijven voldoen, hun positie in de markt handhaven, inspelen op nieuwe ontwikkelingen etc.
 
2.         Kostenanalyse
 • Beheert de kosten van de IT-dienst na het afsluiten van het contract. Zoekt actief naar mogelijkheden om middelen effectiever in te zetten.
 • Levert jaarlijks, in de budgetteringronde, budgetgegevens aan op IT-diensten geleverd door IT-leveranciers aan de budgethouder.
 
4.         Procesmanagement
 • Borgt en monitort het proces demand-supply (organisatie-leverancier). Evalueert periodiek van het demand-supply proces, zowel intern als bij de leverancier, en komt waar nodig met verbetervoorstellen.
Richt het dienstverleningsproces op operationeel niveau in; stelt procesbeschrijvingen op met betrekking tot de samenwerking met de leverancier (bv. route bij incidenten, communicatieprotocol).
 
3.         Compliance en risicomanagement
 • Ziet, in overleg met de Compliance Officer, toe op het voldoen van leveranciers aan in- en externe richtlijnen en regelgeving.
 • Volgt periodiek en op systematische wijze (ontwikkelingen in) de continuïteit van de leverancier en de oplossingen die ze bieden, in samenspraak met de Risk Manager.

Op de hoogte blijven?

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld en mag alleen nummers bevatten
Dit is een verplicht veld