Hoofd Programmabureau | Odijk, Utrecht

Locatie: Odijk, Utrecht
Startdatum: zsm
Duur: 12 maanden
Uren per week: 36
Maximum tarief:
Deadline: 12-13-2018 18:00
Optie op verlenging: Ja


Het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) heeft als opdracht om de vernieuwing van de registratieve applicaties zoals die is gestart binnen het Aanvalsprogramma Politie IV door te zetten, met de focus deze  vernieuwing en het uitfaseren van de daaraan gerelateerde legacy. Op basis van vernieuwde landelijke uniforme werkprocessen dient deze vernieuwing van de registratieve systemen verder vorm te krijgen.
 
De uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de achtergrond dat de hele maatschappij digitaliseert, dat ICT-ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, dat burger en politiek andere eisen stellen aan de dienstverlening door de politie en dat vernieuwing in de registratieve systemen veel raakvlakken heeft met de Intelligence en met de informatie-uitwisseling met ketenpartners. Vanuit deze complexe situatie zal PVR zich de komende jaren dus richten op het vervangen en uitfaseren van de huidige registratieve legacy applicaties en zo de noodzakelijke veranderingen, samen en onder sturing van de operatie te kunnen bewerkstelligen.
Binnen het PVR is het programmabureau verantwoordelijk voor de administratieve en professionele ondersteuning van het algehele programma. Het programmabureau PVR onderkent een vijftal taakgebieden: programma beheersing, control & rapportage, communicatie en omgevingsmanagement, algemene ondersteuning en advisering en business expertise. Het programmabureau creëert en bewaakt de eenduidigheid van informatie als “single point of truth”.
 
Doelstelling
Het programmabureau ondersteunt, monitort, bewaakt en voorziet het management van stuur informatie en verantwoordingsrapportages die inzage geven in de voortgang over tenminste de realisatie van de doelstellingen en business case, inhoudelijke voortgang en behaalde resultaten, financiën, kwaliteitsbewaking, implementatie en communicatie. Het programmabureau ondersteunt tevens de georganiseerde interne en externe reviews en audits en adviseert over deze onderwerpen die het gehele programma betreffen.
 
Verantwoordelijkheden
Het hoofd programmabureau is verantwoordelijk voor het inrichten en managen van het programmabureau, geef je leiding aan de medewerkers van het programmabureau, bewaak je de integraliteit van de hierboven vermelde onderwerpen en ondersteun en adviseer en ondersteun je het managementteam bij het bewaken en beheersen van het programma PVR.
 
Vakmatige taken
Als hoofd programmabureau heb je de taak om:
Je geeft leiding aan het programmabureau;
Je stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers binnen het programmabureau en je optimaliseert de werkzaamheden binnen het programmabureau;
Je adviseert en implementeert de verdere ontwikkeling van het programmabureau;
Je ondersteunt het managementteam bij het bewaken en beheersen van het programma:
Je stemt de werkwijze van het programmabureau af met de andere lopende programma’s binnen de politie;
Je zorgt voor evaluatie van het programma en lopende projecten op een dusdanige werkwijze dat de leerpunten kunnen worden meegenomen in de komende projecten;
Je zorgt voor afstemming van de activiteiten van het programmabureau met die van het portefeuilleteam;
Je denkt mee met de lijnorganisatie in het realiseren en optimaliseren van een integrale rapportage. De programma rapportage maakt daarvan onderdeel;
Je bent aanspreekpunt voor de BIT-manager (aanspreekpunt voor Bureau ICT-toetsing), waar het gaan om projecten vallend onder het programma. Evenals het begeleiden van een degelijke toetsing namens het programma.

Werkervaring:
Ervaring met grote programma’s binnen de overheid op zowel politiekbestuurlijk niveau als op uitvoerend niveau;
In staat vanuit de inhoud strategisch (schriftelijk) te adviseren en mee te discussiëren op opdrachtgever niveau;
Je bent een analyticus met een scherp oog voor het proces;
Je hebt een stevige visie op het ondersteunen van programma’s en projecten, informatiemanagement en organisatieverandering en kan deze vanuit een ondersteunende positie ook daadwerkelijk tot uitvoering brengen waarbij de verbinding met het lijnmanagement essentieel is voor een gedragen implementatie;
Je bent een verbinder en inspirator die in staat is een strakke aansturing te hanteren zonder daarbij alle betrokkenen in het programma en de organisatie te verliezen;
Je hebt ervaring in het coachen van medewerkers binnen een programmanbureau vanuit de rol van leidinggevende en weet hen te inspireren;
Je bent politiek-bestuurlijk-, organisatie- en omgevingssensitief en klant- en resultaatgericht. Je hebt oog voor de belangen en invloed van betrokkenen en weet om te gaan met tegenstrijdige belangen;
Je kunt zeer goed adviseren en beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
Je werkt accuraat en weet — met oog voor het grotere geheel — hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden;
Je hebt kennis en ervaring met agile werken, MSP en Prince2;
Kennis van methoden en technieken voor het inrichten en optimaliseren van bedrijfsprocessen als BPM, Lean, of Six Sigma is een pre.

Competenties
Organisatiesensitiviteit
Visie
Overtuigingskracht
Coachen
Klantgerichtheid
Netwerkvaardigheid
Systeemdenken
Verandergerichtheid

 

Op de hoogte blijven?

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld en mag alleen nummers bevatten
Dit is een verplicht veld