Projectleider/-beheerser Stationsgebied | Utrecht, Utrecht

Locatie: Utrecht, Utrecht
Startdatum: zsm
Duur: 12 maanden
Uren per week: 32
Maximum tarief:
Deadline: 01-23-2019 14:00
Optie op verlenging: Ja


Sinds 2003 wordt hard gewerkt aan het realiseren van het Masterplan Stationsgebied waarmee het
gebied veiliger en leefbaarder wordt. De projectorganisatie Stationsgebied is de regisseur van alle
publieke en private ontwikkelingen. Voor de projectbeheersing van de een aantal infrastructurele
projecten in het Stationsgebied zoeken we met spoed een Junior Projectleider/-beheerser. De eerste
fase van het stationsgebied is in afronding, eventuele verlenging is afhankelijk van de wijze waarop
het project verankerd wordt in de gemeentelijke organisatie.

Je taken zijn:
Als Junior Projectleider/-Beheerser assisteer je de Projectmanager Infra en Openbare Ruimte bij de
projectbeheersing en het realiseren van de doelstellingen van zijn of haar project(en). Je draait mee in
project- en contractteams die zich bezighouden met het realiseren van infrastructurele projecten in het
drukste stukje van Utrecht.

Je hoofdactiviteiten zijn als volgt.
 Je verwerkt nieuwe inkooporders en contractafwijkingen in het administratieve systeem (SAP
MUIS),
 Je actualiseert met gevoel voor kosten de prognoses in de budgetadministratie (Cloxxs), bewaakt
de projectbudgetten en de contracten die daarbinnen gesloten worden en signaleert knelpunten
op de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit en risico’s.
 Je zorgt voor de inhoudelijke voortgangsrapportages in Trecxs en financiële rapportages in
Cloxxs.
 Je bereidt vergaderingen voor, stelt de agenda op, notuleert, zet acties uit en bewaakt het
nakomen van de gemaakte afspraken.
 Je draagt zorg voor projectdocumentatie en archivering en levert ondersteuning bij de
voorbereiding van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 Je pakt als juniorprojectleider zelfstandig werkzaamheden op om de projectmanager inhoudelijk
werk uit handen te nemen.
Met je kennis en ervaring ben je voor de projectmanager een goede gesprekspartner en een
betrouwbare steun en toeverlaat in/voor het team.

Wij zoeken iemand die:
 Tenminste 3 jaar ervaring heeft op het gebied van administratie en beheersing van projecten
binnen grotere gemeenten en/of provincies;
 Tenminste 3 jaar ervaring heeft als Junior Projectleider/-beheerser van complexe infrastructurele
projecten (inclusief contracten) in de realisatiefase;
 Gesprekspartner is voor projectmanagement en planeconomie, kan werken op het snijvlak van
techniek (GWW) en financiën;
 Vanuit ervaring kan benoemen wat de specifieke uitdagingen zijn bij de projectbeheersing van een
complexe binnenstedelijke gebiedstransformatie.
 Goede contactuele vaardigheden bezit.
 Ervaring met de applicaties Cloxxs en Trecxs is een pre.

Op de hoogte blijven?

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld en mag alleen nummers bevatten
Dit is een verplicht veld