Functioneel Applicatiebeheerder | Utrecht, Utrecht

Locatie: Utrecht, Utrecht
Startdatum: zsm
Duur: 24 maanden
Uren per week: 36
Maximum tarief:
Deadline: 01-14-2019 12:00
Optie op verlenging: Ja


Zo werkt het
Binnen Personeel Service Organisatie van het bedrijfsonderdeel NS Groep, zorg je als functioneel beheerder binnen een team voor beheer van applicaties en systemen die deel uitmaken van diverse ketens binnen NS, zodanig dat deze bedrijfsapplicaties optimaal aansluiten bij het bedrijfsproces en de kwaliteit geborgd is.
De functioneel beheerder beheer gaat werken in diverse klantdomeinen van o.a, Service & Operations en Klantbegeleiding. Op basis van voorziene ontwikkelingen binnen het bedrijfsproces opstellen van een plan van aanpak/jaarplan ten behoeve van de instandhouding van de in beheer zijnde applicatie en afstemmen met de verantwoordelijk manager/eigenaar van de applicatie.
 
Belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn;
• Inventarisatie en vertaalt business behoeftes naar functionele specificaties, regie voeren over het ontwerpen, bouwen en testen
• Hiernaast ook het implementeren van de wijzigingen (incl. aanpassen van documentatie en overdracht kennis aan gebruikers organisatie)
• Ingekomen wijzigingsvoorstellen beoordelen en adviseren over de prioritering, fasering etc
• Procesmatig sturen en bewaken van incidenten probleemafhandeling met betrekking tot de bedrijfsapplicatie en hierover rapporteren aan het management
• Zorg dragen voor de implementatie van de wijzigingen inclusief aanpassen van de documentatie en overdracht van de kennis in de eigen gebruikersorganisatie
• Bijdragen aan het informatieplan bij grote veranderingen door het leveren van expertise van de toegewezen toepassing en de ontwikkelingen op het vakgebied
• Opstellen van de releaseplanning van applicatie en begroting van de jaarkosten
• Functioneel Beheer op backend systemen die onderdeel zijn van diverse ketens
• Monitoring en beheertaken van Datastromen
• Regisseur van incidenten en changes over de keten
• Ondersteuning aan projecten (veel nieuws op stapel) en bewaakt de impact op de huidige systemen
Het accent van deze beheerder ligt vooral op het leveren van een klantgerichte service voor de business onderdelen:

  Dit neem je mee
Om succesvol te zijn in deze functie beschik je over:
• HBO opleiding (informatica)
• Kennis ITIL en BISL
• Kennis van Agile, Scrum
• Kennis van werken in een DevOps organisatie
• Minimaal 4 jaar ervaring
• Flexibele opstelling

  Hier ga je werken
IT Operatie is onderdeel van NS Groep, wat een belangrijke pijler binnen het NS bedrijf is, dat voor een groot deel 'het gezicht van NS naar de klant’ vertegenwoordigt. De focus van de activiteiten van NS Groep ligt op het realiseren van kwalitatieve vervoerscapaciteit, goede service en informatie, aantrekkelijke reisproducten en een hoogwaardig veiligheidsprofiel. PSO is onderdeel van IT Operatie en houdt zich bezig met alle ICT voor de 1e lijns medewerker (machinisten , hoofdconducteurs, e.d.) en de directe ondersteuning hiervoor. De afdeling bestaat uit een groep van ongeveer 35 professionals.

Op de hoogte blijven?

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld en mag alleen nummers bevatten
Dit is een verplicht veld