skip to Main Content

Ukomst en Developers.nl slaan de handen ineen

28 September 2020

Als partners vonden Ukomst en Developers.nl elkaar in hun voorkeur voor persoonlijk contact en transparant zakendoen. Als leveranciers van ICT-professionals betraden zij daarom samen de markt en zien deze samenwerking nu beloond met een vierjarig contract met de overheid. Op 10 augustus jl. wonnen zij de Europese aanbesteding en daarmee een raamovereenkomst met Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Binnen het contract met Logius fungeert Ukomst als hoofdaannemer. Het bedrijf is in 2010 door Lennaert van Maurik opgericht en richt zich op het leveren van IT-specialisten binnen de domeinen Ontwikkeling, Management, Testen en Beheer. Het tien jaar terug opgerichte Developers.nl vormt daarop een perfecte aanvulling. Dit onlangs door van Pauwels Consulting overgenomen en heeft maar liefst zestig developers in vaste dienst en levert daarnaast IT-professionals met een brede oriëntatie.

Toen partijen elkaar vijf jaar geleden (beter) leerden kennen, kwamen ze tot de conclusie dat het gunstiger was elkaars dienstverlening te versterken, dan met elkaar te concurreren. Zo beschikte Ukomst al over een raamovereenkomst met de overheid (Raad voor de Rechtspraak) en willen met deze samenwerking meer overheidsorganisaties in hun inhuurbehoefte kunnen voorzien.

Voor Logius gaan Ukomst en Developers.nl doen waar ze beide goed in zijn:  Ontzorgen en het invullen van de inhuur behoeft van Logius.
Op deze wijze geven de partners invulling aan gezamenlijke waarden zoals persoonlijke communicatie, kennisdeling en transparantie over tarieven en kansen!

Deel dit bericht

Back To Top