skip to Main Content

Ukomst ook de komende vier jaar partner voor IVO Rechtspraak

6 January 2021

Op 16 december jl. heeft Ukomst opnieuw de Europese aanbesteding gewonnen van IVO
Rechtspraak. Voor deze nieuwe raamovereenkomst hebben wij de samenwerking opgezocht met
Sogeti, Developers.nl en Whitehorses. Door het bundelen van onze kennis en expertise zijn wij in
staat om in de inhuurbehoefte te voorzien.

Ukomst is in 2010 opgericht en richt zich op het leveren van IT-specialisten binnen de domeinen
Infra & Support, Development & Innovation, Management en Data. Wij hebben in Sogeti de
perfecte aanvulling gevonden binnen deze mantelovereenkomst met meer dan 2500 breed
onderlegde IT-professionals in vaste dienst. Aanvullend hebben wij twee specialistische partijen
aangesloten om te zorgen voor een marktbrede ontsluiting. In de samenwerking met
Developers.nl vinden wij een betrouwbare partner met veel kennis en in-house expertise op het
gebied van ontwikkeling. Ukomst en Developers.nl hebben hun vorige gezamenlijke aanbesteding
winnend afgesloten voor Logius en willen met deze bredere samenwerking meer
overheidsorganisaties in hun inhuurbehoeften voorzien. Daarnaast is Whitehorses dé specialist op
het gebied van moderne architecturen en (integratie) middleware. Alle partijen hebben
individueel al veel kennis opgedaan van IVO rechtspraak, welke nu gezamelijk ingezet kan worden
in deze nieuwe mantelovereenkomst.
Tezamen gaan wij doen waar wij allen goed in zijn: Het ontzorgen en invullen van de
inhuurbehoefte van IVO Rechtspraak. Dit doen wij met gezamenlijke kernwaarden zoals
persoonlijkheid, open communicatie, kennisdeling en transparantie.

Deel dit bericht

Back To Top