Senior functioneel beheerder EBS

Functie omschrijving

Zorgen dat jouw collega’s van de ministeries van Economische Zaken, Klimaat en Groene Groei en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur hun werk vlekkeloos kunnen verrichten. Daar maak jij je als senior functioneel beheerder iedere dag hard voor. Dankzij jou voldoen ons ERP-pakket Oracle E-Business Suite en andere gekoppelde financiële applicaties aan de wensen en eisen van gebruikers, nu én in de toekomst. Een belangrijke opdracht, want op dit platform draait de totale financiële administratie van de drie ministeries. Veertienduizend, zoveel mensen van de ministeries van Economische Zaken (EZ), Klimaat en Groene Groei (KGG) en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) maken gebruik van Oracle E-Business Suite en de andere gekoppelde applicaties. Om onder meer bestellingen te doen, uren te registreren en projectadministratie te voeren. Het is van belang dat deze systemen continu blijven draaien. Daar richt jij je als functioneel beheerder op. Onder meer door dagelijkse storingen en incidenten in de systemen op te pakken en op te lossen, waarbij jij je buigt over complexere casuïstiek. Zijn er upgrades, softwarereleases of andere wijzigingen in de systemen nodig? Dan neem jij als senior functioneel beheerder het voortouw. Zo maak je deel uit van de overlegplatformen met afgevaardigden van de EZK- en LNV-dienstonderdelen waarin de wijzigingen of nieuwe releases worden doorgesproken. Zoals de lancering van een app waarmee gebruikers hun urenregistratie kunnen regelen. Jij krijgt duidelijk wat de gebruikersvraag is, komt met suggesties voor oplossingen en werkt wijzigingen nader uit in userstory’s. Vervolgens zorg je samen met lokale functioneel beheerders of andere contactpersonen dat wijzigingen een plek krijgen binnen de organisatieonderdelen. Zo stel je testplannen en – scripts op, voer je acceptatietesten uit of laat deze uitvoeren en analyseer je implementaties. Je hebt oog voor een goede werking van Oracle E- Business Suite en de gekoppelde financiële applicaties, maar óók voor overkoepelende processen. Denk aan het verloop van de samenwerking met de rijksbrede ICT-dienstverlener DICTU of de tevredenheid van de gebruikers over de dienstverlening. Zo neem je deel aan overleggen hierover, kom je met oplossingen of verbeteringen en draag je hiermee bij aan een betrouwbare en toekomstbestendige dienstverlening.

Achtergrond van de opdracht

Binnen het taakveld Generieke ICT-toepassingen zorgt bij directie Informatievoorziening de afdeling Informatiemanagement Bedrijfsvoering (IMB) namens de gebruikersorganisatie voor adequate ondersteuning van bedrijfsvoeringprocessen. IMB vertegenwoordigt de business ('vraagkant') en werkt samen met DICTU applicatiebeheer en technisch beheer voor de levering ('aanbod') van ICT diensten. Generieke ICT-toepassingen kenmerken zich door een voortdurend proces dat ervoor zorgt dat de informatievoorziening aansluit en blijft aansluiten op de informatiebehoefte, zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau. IMB adviseert hierin over generieke ICT toepassingen. Hierin voert de afdeling IMB regie op DICTU en andere SSO's van het Rijk voor de instandhouding, doorontwikkeling en vernieuwing van ons applicatielandschap voor de bedrijfsvoering.

Functie-eisen

 • Dominant HBO informatica/informatiekunde.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Je hebt aantoonbare kennis van EBS/ERP, door meerdere jaren ervaring verdieping in de kennis ontwikkeld. Je kent de rol van functioneel beheerder goed.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in het werken in een DEV-OPS team. Je bent bekend met de problematiek en hebt kennis van oplossingsrichtingen.
 • Je hebt ervaring in nauwe samenwerking met leveranciers en/of klanten. Je kunt je verplaatsen in hen waardoor het begrip wordt vergroot.
 • Ervaring met testmanagement en testen.
 • 2 jaar Je hebt ervaring in nauwe samenwerking met leveranciers en/of klanten. Je kunt je verplaatsen in hen waardoor het begrip wordt vergroot.
 • 2 jaar Je hebt enkele jaren ervaring met het functioneel beheer van een (financiële) applicatie in een keten. Je hebt ervaring met financiële bedrijfsprocessen en het werken met ketens van gegevensstromen en de afhankelijkheden hiervan.
 • 2 jaar Testen/regressietesten van maatwerk tegen standaard applicatie. Oracle EBS 12.2.8 – functioneel en technisch, meerdere modules.

Wensen

 • Oracle EBS (12.2.8) BiSL, ASL, ITIL en scrum. Gedegen kennis van berichtenverkeer (XML, Oracle servicebus) tussen EBS en ketenapplicaties.
 • Ervaring als functioneel beheerder. Meerdere jaren ervaring in het werken in DevOps team(s). Meerdere jaren ervaring met testen, testcoördinatie. Ervaring met XML berichten/NLCIUS facturatie/Inhuur HRXML berichten. Integratie van systemen (berichtenverkeer, Oracle Servicebus). Ervaring bij de Rijksoverheid is een pre. Het is bij ons gewenst om ten minste 2 werkdagen op kantoor te zijn.

Competenties

 • Je hebt inzicht in en gevoel voor het belang van gegevenskwaliteit.
 • Je bent een prettige gesprekspartner voor je klanten en collega’s, en je begrijpt dat samenwerking nodig is om doelen te bereiken.
 • Je kunt goed communiceren met medewerkers op verschillende niveaus.
 • Je hebt snel inzicht in hoe een organisatie werkt, wat eventuele gebruikerswensen zijn en weet hoe de hazen lopen.
 • Je zet graag een stap extra om doelen te bereiken en onderneemt acties als je problemen of kansen signaleert.
 • Je kunt prioriteiten stellen, voorstellen en agenderen.
 • Je bent in staat om zaken te doorgronden en deze vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Geïnteresseerd? Reageer direct!

Alexandra van Nobelen

Toch niet de opdracht voor jou?

Ik ben
leverancier

Ik ben
zelfstandig professional

Leverancier

Vul hier je gegevens in:

Zelfstandig professional

Vul hier je gegevens in:

Leveranciersgegevens
Persoonsgegevens kandidaat

Maak een afspraak!

Jesley Ronkes

Wat kan er beter?