Privacy statement

Over ons

Ukomst B.V. verbindt zelfstandigen, partners van professionals en opdrachtgevers. Zelfstandigen en partners bieden hun expertise aan bij Ukomst B.V. , of dochter/zuster maatschappijen met als uitgangspunt: de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek voor de juiste periode.
Ukomst B.V. en dochter/zuster maatschappijen hierna: Ukomst B.V.

Onze relatie met jou

Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Ukomst B.V. verwerkt, hoe Ukomst B.V. deze verwerkt en voor welke doeleinden. Lees dit privacy statement zorgvuldig door, omdat deze een integraal onderdeel zijn van onze relatie met jou.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer jij gebruik maakt van onze diensten, wanneer jij een van onze websites bezoekt en wanneer je contact met ons opneemt. Bijvoorbeeld, via onze websites kun je contact opnemen via e-mail en informatie aanvragen. In aanloop op gebruik van de dienstverlening is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken wanneer je deze zelf of wanneer jouw werkgever deze aanlevert aan Ukomst. Met die gegevens kunnen biedingen worden gedaan op opdrachten.

  1. Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen voor de gegevensverwerking. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) liggen de meeste verplichtingen op de verwerkingsverantwoordelijke en is deze ook het eerste aanspreekpunt voor jou als betrokkene. Hieronder is een verdeling gemaakt. In vrijwel elk geval kwalificeert Ukomst B.V. als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke, met uitzonder van de situatie dat jouw werkgever jouw gegevens heeft aangeleverd en jij daarna nooit op een opdracht via Ukomst B.V. bent geplaatst.

Er zijn twee varianten denkbaar:

Ben je zelfstandige? Dan heb je te maken met twee verwerkingsverantwoordelijken van jouw gegevens (de Opdrachtgever en Ukomst B.V.).

Ben je in dienst van een partner van een Ukomst B.V.? Dan heb je te maken met drie verwerkingsverantwoordelijken (jouw werkgever, Ukomst B.V. en de Opdrachtgever).

–  De Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke

Heb je een privacy gerelateerde vraag en/of verzoek aan de Opdrachtgever? Dan kun je de Opdrachtgever daarvoor direct benaderen. Dat kunt u doen door contact op te nemen met de contactgegevens die je kunt vinden in het privacy statement van de Opdrachtgever.

– De werkgever als verwerkingsverantwoordelijke

Heb je een verzoek aan jouw werkgever? Dan kun je jouw werkgever daarvoor direct benaderen. Dat kun je doen door contact op te nemen met de contactgegevens die je kunt vinden in het privacy statement van jouw werkgever. Heb je nog geen opdracht vervuld via Ukomst B.V., is er nog geen bieding gedaan en is daar ook geen aanvang mee gemaakt? Dan kan jouw werkgever een aanvraag doen om uw gegevens te verwijderen.

– Ukomst B.V. als (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke In het kader van de dienstverlening van Ukomst B.V.

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening.        Ukomst B.V. verleent diensten vanuit meerdere entiteiten, elk onderdeel van hetzelfde concern Ukomst-Group BV. Bij Ukomst B.V. is sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. Om ervoor te zorgen dat duidelijk is bij wie je terecht kunt met vragen en klachten, hebben wij een primaire verwerkingsverantwoordelijke aangewezen. Dat is Ukomst BV., gevestigd te Torenlaan 1 C, 2215RW, Voorhout. Je kunt ons telefonisch bereiken op 0252-284066 , per e-mail via info@ukomst.nl. Andere entiteiten die onderdeel uitmaken van Ukomst B.V. en die als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens kunnen verwerken zijn onder meer maar niet beperkt tot (dochter- en zustervennootschappen van): De Code Builders B.V., Testers&Co B.V., De Managers.nl B.V., Data Build Company B.V., Business Interest B.V.. Elk van deze entiteiten is naast onderdeel van deze groep ook contractueel gebonden aan verantwoord omgaan met de gegevens, geheel in lijn met dit privacy statement.

In het kader van andere activiteiten, waaronder klantcontact, direct marketing en websitebezoek

Wij verzamelen naast de persoonsgegevens ten behoeve van de intermediaire dienstverlening ook persoonsgegevens voor eigen doeleinden (o.a. klantcontact, direct marketing, websitebezoek, die onder doeleinden worden toegelicht). Omdat wij het doel en de middelen bepalen, kwalificeren wij als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke.

Werknemers van de Opdrachtnemer

Wij verwerken ook gegevens van de contactpersonen van de Opdrachtnemer. Ten aanzien van deze gegevens kwalificeert Ukomst B.V. als verwerkingsverantwoordelijke.

  1. Contactcentrum

Als je vragen of verzoeken hebt met betrekking tot wat er met jouw persoonsgegevens gebeurd, kun je contact opnemen met Ukomst B.V.. Twijfel je over welke partij als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeert of waar je heen moet met jouw vraag over een gegevensverwerking door of middels Ukomst B.V.? Voor jouw privacy vragen kun je ons telefonisch bereiken op 0252-284066 of per e-mail via info@ukomst.nl. Wij staan u graag te woord en helpen u graag met het vinden van een oplossing.

  1. Welk type persoonsgegevens worden verwerkt? Met welk doel en welke grondslag?

Wij verwerken verschillende types persoonsgegevens over u, bijvoorbeeld omdat u een CV heeft geüpload. Wanneer u samen wil werken met Ukomst B.V., worden daarbij verschillende categorieën persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld wordt in de eerste plaats bepaald door de wet en is daarnaast afhankelijk van de gekozen extra dienstverlening en de vereisten van de Opdrachtgever aan flexibel personeel.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor één (of meerdere) grondslag(en) aanwezig is (/zijn):

(1) Uitvoeren van de overeenkomst.

Als intermediair vormen wij de contractuele tussenschakel bij de inhuur van flexibel personeel. Wij sluiten en beheren overeenkomsten met professionals, partners en opdrachtgevers op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Naast de persoonsgegevens uit de overeenkomsten zelf, ziet dit ook op de persoonsgegevens die de contracten vereisen. Het is dus ook denkbaar dat wij persoonsgegevens van jou vragen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, zodat wij deze tot stand kunnen brengen. Vervolgens is het ook mogelijk dat er enquêtes worden uitgestuurd om onze dienstenverlening te kunnen verbeteren en/of inzichten te (ver)krijgen in (de omstandigheden van het uitvoeren van) de opdrachten bij Opdrachtgevers.

(2) Wettelijke verplichting.

Als intermediair zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan verplichtingen uit hoofde van de Wet allocatie arbeidskrachten door een intermediair (Waadi), de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) of fiscale verplichtingen. Een wettelijke verplichting kan ook meebrengen dat wij verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te delen met Opdrachtgevers, toezichthouders of andere derden voor verwerking. Wanneer wij daartoe zijn gehouden, delen wij deze gegevens met de betreffende partij.

(3) Gerechtvaardigd belang.

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, of omdat de organisatie aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken een gerechtvaardigd belang heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij fiscale aansprakelijkheden willen voorkomen of het risico hierop willen beperken en/of minimaliseren, of wanneer wij fraude willen opsporen en voorkomen. Wij hebben er daarnaast een gerechtvaardigd belang bij om persoonsgegevens van professionals die met hun toestemming zijn opgenomen in onze database verder te kunnen verwerken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om de professional te kunnen inzetten op een opdracht. Wij hebben er ook een gerechtvaardigd belang bij om persoonsgegevens te aggregeren en te anonimiseren om marktanalyses te maken zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.

  1. Bezoekers van onze websites

Wij maken gebruik van verschillende websites (hierna gezamenlijk de Websites). Wanneer je onze Websites bezoekt, kun jij ons persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld omdat jij ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek of een contactformulier op onze Websites. Wij kunnen in dat verband jouw naam, jouw e-mailadres of andere contactgegevens verwerken. Daarnaast verwerken wij overige persoonsgegevens voor zover jij die verstrekt bij jouw vraag of verzoek. Deze persoonsgegevens verzamelen wij, omdat wij, wanneer toepasselijk, de overeenkomst moeten uitvoeren die wij met jou hebben. Als er nog geen overeenkomst tot stand is gekomen (en de vraag bijvoorbeeld ziet op hoe inschrijving bij het Platform werkt), worden deze gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang dat de vraag adequaat kan worden beantwoord.

  1. Persoonsgegevens gegenereerd door onze Websites

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken op onze Websites en binnen de omgeving van onze apps. Wanneer je de Websites bezoekt worden bepaalde gegevens verwerkt en gegenereerd, zoals je IP-adres, gegevens over je browser, gegevens over surfgedrag, datum en tijd van je bezoek en de manier waarop je door onze websites navigeert. Voor de voorkeurencookies, analytische cookies en marketingcookies wordt toestemming gevraagd. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van het website verbeteren, vinden wij het belangrijk dat jij weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Wij raden je aan om de cookie statements op onze Websites te raadplegen. De gegevens worden deels gebaseerd op ‘toestemming’, deels op ‘gerechtvaardigd belang’ om de website te laten functioneren.

Bij gunning van een opdracht.

Bij de gunning van een opdracht worden de gegevens nogmaals gecontroleerd door onze afdeling contractmanagement. Zoals jouw accountantsverklaring, VOG-aanvraag en verklaring, pre-employment screening, gedragscodes, geheimhoudings- en betrouwbaarheidsverklaringen, accreditaties en diploma’s, welke talen jij beheerst,  kopie van jouw paspoort of identiteitskaart en jouw tewerkstellingsvergunning, wanneer wij verplicht zijn om die vast te leggen. Ook kunnen wij het documentnummer van jouw paspoort of identiteitskaart opslaan. De wettelijke regeling waarop beroep wordt gedaan is de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN, artikel 1 sub b.

De doelen hiervan zijn:

Het sluiten van een duidelijke overeenkomst met de correcte gegevens (datakwaliteit) wanneer een opdracht is gegund, zowel richting de partner en/of zelfstandige als richting de uiteindelijke Opdrachtgever.

Het verrichten van contractbeheer, de financiële afhandeling en het berekenen van kosten en uitgaven door Ukomst B.V..

Het vastleggen van en het verlenen van dienstverlening door Ukomst B.V. aan professionals, Opdrachtgevers en partners.

Het ondersteunen van professionals, Opdrachtgevers en partners bij voldoen aan administratieve verplichtingen, zoals het aanleveren van overeengekomen stukken (bijvoorbeeld een vereiste Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen of een accountantsverklaring) en het sluiten van de overeenkomsten.

Het onderhouden van contact, beantwoorden van vragen en verzoeken.

Het aanbieden van diensten en het verbeteren van de dienstverlening. Wij kunnen persoonsgegevens die betrekking hebben op opdrachten waarop jij bent ingezet verwerken om analyses te maken en inzicht te krijgen in de markt voor zelfstandig professionals om onze diensten beter te kunnen afstemmen op vraag (Opdrachtgevers) en aanbod (zelfstandig professionals).

Het naleven van wet- en regelgeving, opsporen, voorkomen en bestrijden van fraude en illegale activiteiten.

Het afhandelen van claims en klachten.

Het naleven van juridische uitspraken en bevelen en beantwoorden aan verzoeken van overheden.

Het naleven van fiscale verplichtingen die op ons of onze partners/opdrachtgevers rusten en het beperken van (keten)aansprakelijkheid.

Nakoming van onze gebruiksvoorwaarden en afspraken uit overeenkomsten verzekeren.

Het beschermen van onze activiteiten, onze rechten, veiligheid en eigendommen.

Pre-employment-screening

Voor sommige opdrachten voeren wij een pre-employment-screening uit. Dit doen wij omdat de Opdrachtgever ons dit vraagt, bijvoorbeeld wanneer dit op grond van wetgeving noodzakelijk is (denk aan de Wet financieel toezicht, Wft) of omdat dit voortvloeit uit de aard van de opdracht. Waar nodig informeren wij jou dat voor de opdracht waarvoor jij (of de werknemer van een partner) in aanmerking komt een screening onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure en lichten wij toe hoe wij of een door ons ingeschakelde derde de screening zullen uitvoeren.

Als een Opdrachtgever aangeeft dat een screening gewenst of vereist is, controleren wij altijd wat de aard is van de opdracht, op welke wijze de screening moet worden uitgevoerd en wat de gerechtvaardigde belangen zijn van de Opdrachtgever. Wij maken een afweging tussen de belangen van de Opdrachtgever en jouw privacy belangen. Alleen wanneer jouw privacy belangen daaraan niet in de weg staan, gaan wij over tot het uitvoeren van een screening.

Wanneer wij een screening uitvoeren, verwerken wij gegevens over jouw geschiktheid, betrouwbaarheid en integriteit die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. De zwaarte van de screening hangt af van de opdracht, de eisen van de Opdrachtgever en de eisen en verplichtingen van de wet, ook als die eisen en verplichtingen rusten op de Opdrachtgever. Wij kunnen in ieder geval de door jou of door de partner ingevulde gegevens controleren in het kader van de screening. Daarnaast kunnen wij, afhankelijk van de aard van de screening, informatie verwerken van referenties, ex-werkgevers/opdrachtgevers, antecedenten, gegevens over eerder functioneren, schorsing of ontslag, een verklaring omtrent het gedrag (VOG) of een verklaring van geen bezwaar (VGB) en een overzicht van nevenfuncties verwerken.

Afhankelijk van de aard van de screening verstrekken wij persoonsgegevens van jou aan de Opdrachtgever. Wij kunnen jou vragen om een screeningsformulier van de Opdrachtgever in te vullen. De op het formulier ingevulde informatie wordt alleen verwerkt ten behoeve van de inzet bij de opdrachtgever die op het formulier staat vermeld en wordt met deze Opdrachtgever gedeeld, tenzij anders afgesproken. Het is ook denkbaar dat wij een screening uitvoeren waarbij we alleen doorgeven of jij met een positief resultaat de screening hebt afgerond. In dat geval delen wij geen verdere gegevens met de Opdrachtgever. Het is afhankelijk van de opdracht wat wij delen. Als je daar vragen over hebt kun je contact opnemen met de contactpersoon die hoort bij de opdracht.

  1. Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt

Naast de bovenstaande doeleinden kunnen de persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden, voor zover van toepassing:

Administratie

Ukomst B.V. heeft richting de eigen accountant en de belastingdienst een verantwoordingsplicht en administratieverplichting in de zin van art. 2:10 BW. Daaronder valt ook het verrichten en administreren van te sluiten en gesloten overeenkomsten, alle afspraken en alle betalingshandelingen in navolging van gesloten overeenkomsten (wettelijke verplichting). Ook alle stukken horende bij een overeenkomst vormen onderdeel van de verplichte administratie.

Ukomst B.V. dient op grond van art. 7c Waadi een (beoogd) arbeidskracht te identificeren (wettelijke verplichting).

Dienstverlening

De (kern van de) dienstverlening van Ukomst B.V. het vinden, presenteren en contracteren van de juiste matches voor Opdrachtgevers en vice versa. Daarbij faciliteert Ukomst B.V. dat de zelfstandige of de partner zich kan inschrijven bij Ukomst B.V. .

De juiste matches snel te kunnen vergelijken, presenteren en beschikbaar stellen op een opdracht van de Opdrachtgever (gerechtvaardigd belang).

Het kunnen bieden van accountmanagement en afhandeling van vragen, verzoeken, claims en klachten van de professionals, Opdrachtgevers en partners (gerechtvaardigd belang en, voor zover van toepassing, uitvoering van de overeenkomst).

Voor Ukomst B.V. is datakwaliteit van belang (zowel voor diens Opdrachtgevers, als correcte contracten), waardoor onderdeel van de dienstverlening controle van het account is. Zeker bij een concrete aanbieding verricht Ukomst B.V. een check op volledigheid. Het doel daarvan is het sluiten van een overeenkomst met de correcte gegevens (datakwaliteit) wanneer een opdracht zich voordoet. Het verrichten en administreren van alle handelingen, afspraken en overeenkomsten samenhangend met de contractering is daar onderdeel van (gerechtvaardigd belang).
Het verrichten van contractbeheer, de financiële afhandeling en het berekenen van kosten en uitgaven door Ukomst B.V. (uitvoering van de overeenkomst).

Het ondersteunen van professionals, Opdrachtgevers en partners bij voldoen aan administratieve verplichtingen, zoals het aanleveren van overeengekomen stukken (bijvoorbeeld een vereiste Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen of een accountantsverklaring) en het sluiten van de overeenkomsten (uitvoering van een overeenkomst)

Het verbeteren van de dienstverlening. Wij kunnen persoonsgegevens die betrekking hebben op opdrachten waarop jij bent ingezet verwerken om analyses te maken en inzicht te krijgen in de markt voor zelfstandig professionals om onze diensten beter te kunnen afstemmen op vraag (Opdrachtgevers) en aanbod (zelfstandig professionals) (gerechtvaardigd belang en uitvoering van een overeenkomst, indien die wordt gesloten).

Het beschermen van onze activiteiten, onze rechten, veiligheid en eigendommen (gerechtvaardigd belang).

De verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen, bijvoorbeeld door het verrichten van een pre-employment-screening (uitvoering van de overeenkomst).

Marketing

Informeren over dienstverlening van Ukomst B.V. en haar partners en relevante ontwikkelingen in de markt (toestemming).

Marketing en promotie van onze dienstverlening en het meten van effectiviteit daarvan (nieuwsbrieven) (toestemming en gerechtvaardigd belang).

Compliance en veiligheid

Het naleven van wet- en regelgeving, opsporen, voorkomen, registreren en bestrijden van fraude en illegale activiteiten (wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang)

Het naleven van juridische uitspraken en bevelen en beantwoorden aan verzoeken van overheden (gerechtvaardigd belang).

Het naleven van fiscale verplichtingen die op ons of onze partners/opdrachtgevers rusten en het beperken van (keten)aansprakelijkheid (gerechtvaardigd belang en een wettelijke verplichting, te vinden in de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN, artikel 1 sub b).

Interne controle en beveiliging. Om mogelijke inbreuken op onze beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken (gerechtvaardigd belang).

  1. Wat maakt verwerkingen op grond van de wet rechtmatig?

Enkele van onze verwerkingen zijn gebaseerd op de grondslag dat wij verplicht zijn jouw gegevens te verwerken op grond van de wet. Daarbij komt dat wij actief (door bijvoorbeeld de gegevensverzameling op het Platform te minimaliseren tot hetgeen in fases noodzakelijk is) de hoeveelheid gegevens beperken. Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen ongewenste wijziging, verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging (ISO27001). Wij hebben ook met onze dienstverleners afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.

  1. Verwerken wij gegevens buiten de EER?

Nee, wij verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wij maken gebruik van servers die in Europa staan en onze groepsmaatschappijen zijn gevestigd binnen de EER.

  1. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke data?

Zolang de zelfstandige of partner een contractuele relatie met Ukomst B.V. heeft, zal Ukomst B.V. de persoonsgegevens bewaren. Nadat deze relatie is beëindigd, kan Ukomst B.V. de persoonsgegevens maximaal 7 jaar bewaren tenzij langer bewaren vereist is bijvoorbeeld ten behoeve van fiscale verplichtingen of civielrechtelijke vorderingen. De zelfstandige en/of partner kan zelf zijn profiel en een profiel van een werknemer van de partner ten allen tijde verwijderen via het Platform. Het profiel kan niet (geheel) worden verwijderd indien er alleen overeenkomsten zijn met een leeftijd van tussen de nul en zeven jaar en/of er nog lopende en/of toekomstige overeenkomsten of biedingen zijn.

Ukomst B.V. hanteert verder de volgende vuistregels:

Wij bewaren zakelijke overeenkomsten en de correspondentie daarover voor de duur van zeven jaar na het einde van de contractuele relatie, tenzij hierover nog geschillen of procedures lopen.

Wij bewaren persoonsgegevens ten aanzien van de verificatie van jouw identiteit gedurende zeven jaar na het einde van onze zakelijke relatie.

Altijd zal er worden afgewogen of het (langer) verwerken van de persoonsgegevens noodzakelijk is. Indien dat niet het geval is, zullen de desbetreffende persoonsgegevens worden verwijderd.

Wij bewaren klachten, correspondentie over geschillen en rapportages over incidenten gedurende zeven jaar nadat ze volledig zijn afgehandeld. Wij bewaren documenten ten aanzien van payrolling en salarisadministratie gedurende zeven jaar.

Voor de bewaartermijnen van cookies verwijzen wij jou naar onze Cookie Statements op de Websites.

  1. Welke rechten heeft u?

Onder de privacywetgeving beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en de verwerking ervan. Je kunt je rechten inroepen door contact op te nemen met ons via de contactgegevens in dit privacy statement onder ‘Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken’. Wij zullen jouw verzoek beoordelen en hieraan binnen een maand voldoen. Wanneer wij meer tijd nodig hebben om aan jouw verzoek tegemoet te komen, zullen wij jou binnen een maand laten weten dat wij nog eens twee maanden nodig zullen hebben. Wij kunnen jou naar aanleiding van jouw verzoek aanvullende vragen stellen om jouw identiteit vast te stellen of om je te vragen je verzoek te specificeren.

Recht van inzage

Je hebt het recht om van ons te horen of wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wanneer dat het geval is, heb je het recht om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en aanvullende informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens te ontvangen. Wil je een vollediger overzicht, of meer informatie over de gegevensverwerking, dan kun je een inzageverzoek aan ons richten.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens. Je kunt ook je persoonsgegevens aanvullen.

Recht om vergeten te worden

Je hebt onder omstandigheden het recht op gegevenswissing. Op jouw verzoek verwijderen wij jouw persoonsgegevens wanneer de verwerking daarvan niet langer noodzakelijk is.

Recht op beperking

In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken, bijvoorbeeld wanneer je meent dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn. Als wij jouw verzoek om beperking honoreren, mogen wij gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet langer verwerken.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en je hebt het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of op een overeenkomst.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van Ukomst B.V.. Ukomst B.V. zal dan de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Privacy statement Ukomst BV 08-11-2023

Ik ben
leverancier

Ik ben
zelfstandig professional

Leverancier

Vul hier je gegevens in:

Zelfstandig professional

Vul hier je gegevens in:

Leveranciersgegevens
Persoonsgegevens kandidaat

Maak een afspraak!

Jesley Ronkes

Wat kan er beter?